Polish (Poland)English (United Kingdom)

Edumatic w chmurze to usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi systemu Edumatic przez internet bez konieczności instalowania i utrzymywania go w środowisku sprzętowo-programowym Klienta. Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu niezbędnych do organizacji i prowadzenia procesu dydaktycznego na odległość. Klient może więc samodzielnie organizować szkolenia internetowe bez konieczności samodzielnego utrzymywania systemu. Korzystanie z systemu w chmurze daje gwarancję dostępu do najnowszych wersji systemu do zdalnego kształcenia.

Usługa przeznaczona jest:

  • dla Klientów, którzy chcą uruchomić i prowadzić szkolenia na odległość bez wnikania w uwarunkowania technologiczne,
  • dla Klientów nie posiadających potencjału technicznego i organizacyjnego do samodzielnego utrzymywania i zarządzania systemem do zdalnego kształcenia,
  • dla Klientów nie chcących ponosić dużych nakładów finansowych na wdrożenie systemu oraz takich którzy chcą koszty korzystania z systemu do zdalnego kształcenia włączyć bezpośrednio w koszty oferowanych usług szkoleniowych.