Polish (Poland)English (United Kingdom)

Podstawowe funkcjonalności platformy e-learning Edumatic to:

  • udostępnianie uczestnikom szkoleń treści dydaktycznych (kursów SCORM oraz innych materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej np. plików tekstowych lub graficznych),
  • udostępnianie uczestnikom szkoleń narzędzi komunikacyjnych (forum, czat, konsultacje, wiki, blog) oraz narzędzi wspierających kształcenie przez internet (terminarz, aktualności, powiadomienia e-mail),
  • wsparcie w procesie weryfikacji wiedzy - tworzenie testów, egzaminów, self-testów, zadań domowych w oparciu o pule pytań (otwartych i zamkniętych) opracowanych w systemie Edumatic lub zaimportowanych,
  • wsparcie nauczyciela/trenera w procesie prowadzenia kształcenia przez internet (raportowanie, indywidualizacja kształcenia, zarządzanie kompetencjami),
  • gromadzenie, tworzenie i zarządzanie treściami dydaktycznymi (repozytorium treści, pule pytań, pule plików),
  • wsparcie w procesie tworzenia i obsługi grup szkoleniowych oraz zarządzanie szkoleniami tj. strukturami grupującymi w systemie Edumatic odbiorców szkoleń, zasoby oraz nauczycieli/trenerów.