Polish (Poland)English (United Kingdom)

Wdrożenie systemu Edumatic to usługa polegająca na uruchomieniu systemu w środowisku-sprzętowo programowym Klienta.

Usługa przeznaczona jest:

  • dla Klientów, którzy chcą prowadzić kształcenie na odległość i posiadać system klasy LMS/LCMS działający na własnej platformie sprzętowo-programowej,
  • dla Klientów posiadających potencjał techniczny i organizacyjny do samodzielnego utrzymywania i zarządzania systemem Edumatic,
  • dla Klientów chcących korzystać z platformy e-learning klasy LMS / LCMS pozwalającego na wygodną i elastyczną organizację procesu dydaktycznego w środowisku internetu

System Edumatic może zostać w pełni zintegrowany z innymi systemami klienta: systemy zarządzania wiedzą, systemy HR i systemy zarządzania użytkownikami i uprawnieniami.