Polish (Poland)English (United Kingdom)

Edumatic to platforma e-learning klasy LMS/LCMS służąca do prowadzenia szkoleń, testów i egzaminów na odległość, za pośrednictwem internetu.

Edumatic to zintegrowany system do nauczania zdalnego pozwalający na elastyczną organizację procesu dydaktycznego (szkolenia, testy, egzaminy). Posiada rozbudowane mechanizmy tworzenia i udostępniania treści dydaktycznych, oferuje narzędzia komunikacji zdalnej i pracy grupowej oraz pozwala organizować proces weryfikacji wiedzy uczących się. Dzięki zaawansowanemu modułowi raportowania oraz możliwości indywidualizacji kształcenia, system Edumatic wspiera nauczyciela/trenera w procesie prowadzenia kształcenia oraz zarządzania kompetencjami.

Szkolenia, testy lub egzaminy można przeprowadzać w systemie Edumatic w chmurze z pełnym wsparciem metodyczno-informatycznym lub na platformie Edumatic wdrożonej u klienta.